Հարգելի այցելու,

 

Ողջունում ենք Ձեզ «Համակարգիչ բոլորի համար» ծրագրի պաշտոնական կայքէջում:


Համակարգիչների օգտագործումը և ինտերնետային կապի հասանելիությունը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական զարգացման ամենակարևոր խթաններից են և կարևորագույն նշանակություն ունեն նաև տեղեկատվական հասարակության ձևավորման համար: «Համակարգիչ բոլորի համար» ծրագրի նպատակն է էականորեն բարձրացնել Հայաստանում համակարգիչների օգտագործման մակարդակը` առաջարկելով ծրագրային փաթեթներով համալրված ժամանակակից համակարգիչներ և դրանք գնելու համար վարկավորման արդի լուծումներ:

 

Ծրագրի պիլոտային փուլը մեկնարկել է դեռևս 2009թ. սեպտեմբերից և հաջողությամբ իրականացվել Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում: Այսօր արդեն ծրագիրը հասանելի է Հանրապետության ողջ տարածքում: